KWALITEIT

Zorgloods begeleidt instellingen bij het behalen of behouden van een kwaliteitscertificaat of -keurmerk.
Ook adviseert en begeleidt Zorgloods beleids- en kwaliteitsfunctionarissen bij het opzetten en onderhouden van het kwaliteitssysteem.

Het is belangrijk dat wet- en regelgeving op een natuurlijke manier ingebed wordt in
kwaliteitssystemen en –handboeken. Zorgloods ondersteunt instellingen bij het maken van deze vertaling, met behoud van de eigenheid van de instelling.

Zorgloods kan u ondersteunen bij:

  • certificering van ‘Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector’ (HKZ), ‘Prestaties in de zorg’ (Prezo) of ISO certificaten
  • inrichting van de kwaliteitsorganisatie en het beheer van kwaliteitssystemen en kwaliteitshandboeken
  • vertaling van nieuwe wet- en regelgeving naar een handzaam en gebruikersvriendelijk kwaliteitssysteem
  • invoering van risicomanagement en veiligheidsbeleid

WENDBARE ORGANISATIE

De zorgsector verandert continu. Eén ding blijft echter onveranderd: de professionele zorg voor de cliënt.

Voor de toekomst heeft u een organisatie nodig die professioneel werkt en wendbaar omgaat met veranderingen.

Onze ondersteuning kenmerkt zich door het benutten van de aanwezige kwaliteiten en bundelen van de krachten. In visie, houding en gedrag richt de organisatie zich op de cliënt en zijn/haar omgeving.

We kiezen voor een decentrale en bottom-up aanpak, maar vergeten het management zeker niet. Iedereen mag én moet zijn bijdrage leveren.

We willen samen met u een wendbare organisatie realiseren die klaar is voor de toekomst.

ZORGLOODS
VERTROUWD
DOELGERICHT
DESKUNDIG