FINANCIËN

In de zorgsector is het belangrijk dat op een efficiënte en verantwoorde manier wordt omgegaan met
de (zorg-)gelden. Het is daarom essentieel, dat de verschillende organisatorische eenheden op eigen verantwoordelijkheidsniveau inzicht hebben in de budgetten en de besteding hiervan.

Dit vergt een gedegen en betrouwbare vastlegging en verantwoording van de ontvangsten en uitgaven. Hierbij wordt van verschillende scenario’s een doorberekening naar de toekomst gemaakt.
De financiële informatie wordt weergegeven in grafische, compacte overzichten en toegelicht in begrijpelijke taal.

Zorgloods streeft ernaar optimaal gebruik te maken van de  mogelijkheden binnen regelgeving en subsidiëring.

Zorgloods verricht de volgende werkzaamheden voor u:

  • opstellen van begroting en jaarrekening
  • opstellen van periodieke managementrapportages en mogelijke scenario’s op instellings- en afdelingsniveau
  • uitvoeren van de salarisadministratie
  • tijdelijke invulling geven aan werkzaamheden op afdelingen voor financiële en/of salarisadministratie

WENDBARE ORGANISATIE

De zorgsector verandert continu. Eén ding blijft echter onveranderd: de professionele zorg voor de cliënt.

Voor de toekomst heeft u een organisatie nodig die professioneel werkt en wendbaar omgaat met veranderingen.

Onze ondersteuning kenmerkt zich door het benutten van de aanwezige kwaliteiten en bundelen van de krachten. In visie, houding en gedrag richt de organisatie zich op de cliënt en zijn/haar omgeving.

We kiezen voor een decentrale en bottom-up aanpak, maar vergeten het management zeker niet. Iedereen mag én moet zijn bijdrage leveren.

We willen samen met u een wendbare organisatie realiseren die klaar is voor de toekomst.

ZORGLOODS
VERTROUWD
DOELGERICHT
DESKUNDIG